SPOTTER FORM

SPOTTER FORM

SPOTTER FORM

Dane osobowe

Incl. country prefix / Z nr kierunkowym +48 777 888 999
E-mail
Repeat E-mail / Powtórz e-mail

DOKUMENTY

Wizyta w 31. BLT wymaga spełnienia określonych, restrykcyjnych procedur, które są obowiązkowe. Tylko osoby, które prześlą poprawnie wypełniony zestaw dokumentów zostaną wpuszczone na teren 31BLT. Oto, co należy zrobić:

  • prosimy pobrać załącznik 2 (do pobrania tutaj), i go uzupełnić elektronicznie wpisując:

a) poprawnie imię i nazwisko we wskazanym miejscu załącznika 2(lewe górne pole z kropkami)

b) numer telefonu we wskazanym miejscu załącznika 2 (lewe górne pole z kropkami)

c) wszystkie dane dot. wnoszonych urządzeń typu telefon, aparat, kamera (w tabelce załącznika 2)

  • w polu UPLOAD należy załączyć dwa dokumenty
  1. poprawnie wypełniony załącznik 2 zapisany w formacie WORD
  2. skan wydrukowanego i PODPISANEGO (w prawym dolnym rogu gdzie jest to wskazane) załącznika 2.

Tylko osoby które poprawnie wypełnią i wyślą dokumenty zostaną wpuszczone do 31BLT (edytowalny plik WORD i jego podpisaną wersję).

Maximum file size: 10MB

 


ZGODY

Wymagane zgody i oświadczenia