STAFF

STAFF

STAFF FORM

PERSONAL DETAILS

INFORMACJE OSOBOWE

Incl. country prefix / Z nr kierunkowym +48 777 888 999
E-mail
Repeat E-mail / Powtórz e-mail

ACTIVITY AREA

OBSZAR DZIAŁANIA


ADDITIONAL INFORMATION

DODATKOWE INFORMACJE

Eg. airport pickup request, allergies, diets / Np. odbiór z lotniska, alergie, diety

VOLUNTEER AGREEMENT

UMOWA WOLONTARIATU

Jeśli współpracujesz z nami na zasadach wolontariatu, proszę pobierz wzór umowy o wolontariat (do pobrania tutaj), uzupełnij, podpisz i prześlij korzystając z pola uploud poniżej. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, koniecznie pobierz wzór Zgody rodzica/opiekuna (do pobrania tutaj) i prześlij wypełniony dokumenty razem z umową.

Wzory dokumenty zapisane są w pliku PDF. Możesz je elektronicznie uzupełnić i podpisać korzystając z przeglądarki PDF (np. Adobe Reader). Możesz również wydrukować dokumenty, uzupełnić, podpisać, zrobić zdjęcie/skan i wysłać w takiej formie korzystając z pola uploud poniżej. Wszystko wyślij w jednym formularzy (nie wysyłaj dwóch formularzy, jednego z danymi, a drugiego z samą umową).

Maximum file size: 10MB